Psikiyatri uzmanları, çeşitli zihinsel ve duygusal sorunları teşhis etme, tedavi etme ve yönetme konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Aşağıda, psikiyatri uzmanlarının tedavi ettiği yaygın hastalık ve bozukluklardan bazıları bulunmaktadır:

  1. Depresyon: Duygusal, bilişsel ve fiziksel belirtilerle karakterize olan bir ruh hali bozukluğu.
  2. Anksiyete bozuklukları: Genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi çeşitli anksiyete bozuklukları.
  3. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar: Gerçeği yanlış yorumlama, sanrılar, halüsinasyonlar ve düşünce bozukluklarını içeren ciddi zihinsel bozukluklar.
  4. Bipolar bozukluk: Yüksek enerji seviyeleriyle belirgin manik dönemler ve depresif dönemler arasında salınımlarla karakterize olan bir ruh hali bozukluğu.
  5. Borderline Kişilik Bozukluğu: Duygusal düzenleme, ilişkilerde istikrarsızlık, kendine zarar verme davranışları ve kimlik bütünlüğü eksikliği ile karakterize olan bir kişilik bozukluğu.
  6. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB): Zorlayıcı obsesyonlar (sürekli tekrarlanan düşünceler) ve kompulsiyonlar (tekrarlayıcı davranışlar) ile belirgin bir anksiyete bozukluğu.
  7. Yeme bozuklukları: Anoreksiya nervoza (anoreksiya), bulimiya nervoza (bulimiya) ve yeme bozukluklarıyla ilgili diğer durumlar.
  8. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı: Madde bağımlılığı ve alkolizmle ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri.
  9. Çocuk psikiyatrisi: Çocuklarda ve ergenlik döneminde görülen psikiyatrik bozuklukların teşhis ve tedavisi, örneğin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu ve davranışsal sorunlar.

Bu, psikiyatri uzmanlarının tedavi ettiği hastalık ve bozuklukların yalnızca birkaç örneğidir. Psikiyatri, geniş bir alandır ve daha birçok dur