Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili cerrahi müdahaleleri gerçekleştiren uzmanlardır. Aşağıda, kardiyovasküler cerrahi uzmanlarının genellikle tedavi ettikleri bazı hastalıkların örneklerini bulabilirsiniz:

  1. Koroner Arter Hastalığı: Koroner arter hastalığı, kalp kasının yeterli oksijen ve besinleri almasını engelleyen koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkar. Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, koroner arter bypass cerrahisi veya anjiyoplasti (stent yerleştirme) gibi girişimsel prosedürler gerçekleştirerek koroner arter hastalığını tedavi ederler.
  2. Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının daralması veya sızması sonucu oluşan sorunlardır. Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, kalp kapaklarının tamirini veya değiştirilmesini içeren cerrahi prosedürler gerçekleştirirler.
  3. Kalp Anomalileri: Doğuştan gelen kalp anomalileri, kalp yapısında veya işlevinde doğuştan gelen sorunları ifade eder. Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, çocuklarda veya yetişkinlerde doğumsal kalp anomalilerinin düzeltme ameliyatlarını gerçekleştirirler.
  4. Anevrizmalar: Anevrizmalar, damarların genişlemesi veya balonlaşması durumudur. Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, aort anevrizmaları gibi büyük damar anevrizmalarının onarımını yaparlar.
  5. Kalp Nakli: Kalp yetmezliği olan hastalara, ileri tedavi seçeneği olarak kalp nakli yapılabilir. Kardiyovasküler cerrahi uzmanları, uygun adayları seçer ve kalp nakli operasyonunu gerçekleştirirler.

Bu sadece birkaç örnek olup, kardiyovasküler cerrahi uzmanlarının tedavi ettikleri hastalıkların tam listesi daha geniştir. Uzmanlar, kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavilerini planlama, gerçekleştirme ve takip etme konusunda uzmanlaşmışlardır.