Kulak Burun Boğaz (KBB) Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, kulak, burun, boğaz, baş ve boyun bölgesindeki hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalelerini yapmakla ilgilenen tıp uzmanlarıdır. Bu uzmanlar, kulak, işitme, burun, sinüs, boğaz, ses telleri, yutak, tiroid bezi ve boyun bölgesi gibi yapılarla ilgili çeşitli sağlık sorunlarına odaklanırlar.

KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanlarının sağladığı hizmetler arasında şunlar bulunmaktadır:

  1. Teşhis: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, kulak burun boğaz ve baş boyun bölgesiyle ilgili hastalıkları teşhis etmek için fizik muayene, anamnez alma ve gerekli tıbbi görüntüleme yöntemlerini kullanırlar. Örneğin, kulak enfeksiyonları, işitme kaybı, burun tıkanıklığı, sinüzit, bademcik iltihabı gibi rahatsızlıkların teşhisini yaparlar.
  2. Tedavi: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, teşhis ettikleri hastalıkların tedavisini planlar ve uygular. Bu tedaviler arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahaleler, fiziksel terapiler ve diğer konservatif tedavi yöntemleri bulunur. Örneğin, bademcik ameliyatı, burun septumu düzeltme cerrahisi, sinüs cerrahisi gibi işlemleri gerçekleştirirler.
  3. Cerrahi Müdahaleler: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, çeşitli kulak, burun, boğaz ve boyun hastalıklarının cerrahi tedavilerini gerçekleştirirler. Bunlar arasında bademciklerin çıkarılması, geniz eti ameliyatı, kulak zarı onarımı, işitme cihazı implantasyonu, sinüs cerrahisi, boyun lenf nodu eksizyonu gibi prosedürler yer alır.
  4. Estetik Cerrahi: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, estetik amaçlı cerrahi müdahaleler de gerçekleştirebilir. Örneğin, burun estetiği (rinoplasti), kulak estetiği (otoplasti) gibi operasyonları yapabilirler.
  5. İşitme ve Denge Bozuklukları: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, işitme kaybı, kulak çınlaması, denge bozuklukları gibi işitme ve denge sistemine ilişkin rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde uzmandırlar. İşitme cihazları ve denge rehabilitasyonu gibi yöntemlerle hastalıkların tedavisini yaparlar.
  6. Allerji ve Sinüs Problemleri: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, alerjik reaksiyonlara bağlı burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı gibi belirtileri olan hastaların teşhis ve tedavisinde rol oynarlar. Sinüzit (sinüs iltihabı) gibi sinüs problemlerinin de değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
  7. Ses Bozuklukları: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, ses telleri ve konuşma bozukluklarıyla ilgilenirler. Ses kısıklığı, ses yorgunluğu, ses teli polipleri gibi ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisini gerçekleştirirler. Gerekli durumlarda ses terapistleriyle işbirliği yaparak rehabilitasyon sürecini yönlendirirler.
  8. Tiroid Problemleri: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, tiroid bezine ilişkin sorunların teşhis ve tedavisinde yer alırlar. Tiroid nodülleri, guatr gibi tiroidle ilgili rahatsızlıkların cerrahi müdahalelerini gerçekleştirebilirler.
  9. Baş ve Boyun Tümörleri: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, baş ve boyun bölgesindeki tümörlerin tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Bu tür tümörler arasında tiroid kanseri, boyun lenf nodu kanseri, tükürük bezi tümörleri, deri kanserleri gibi çeşitli malign (kötü huylu) ve benign (iyi huylu) tümörler bulunur.
  10. Uyku Bozuklukları: KBB Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, uyku apnesi gibi uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisinde rol oynarlar. Uyku apnesi, uyku sırasında solunum duraklamalarına ve horlamaya neden olan bir durumdur. Uzmanlar, uyku testleri ve uyku apnesi cihazlarının kullanımıyla hastaların tedavi süreçlerini yönlendirirler.

Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra, konsültasyon, takip muayeneleri, hastalara bilgilendirme ve online danışmanlık gibi bir dizi sağlık hizmeti de sunarlar. Hastaları kulak burun boğaz ve baş boyun bölgesiyle ilgili sağlık sorunları konusunda bilgilendirir ve tedavi süreçlerini yönetirler.